Omaishoitajan vapaapäivät

5

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Lakisääteisten kolmen vapaapäivän lisäksi omaishoitajalle voidaan myöntää harkinnanvaraista vapaata.

Hoidettava voi olla lyhytaikaisessa laitoshoidossa tai hänelle voidaan ostaa lyhytaikaista hoitoa yksityiseltä palvelukodilta palvelusetelillä.

Omaishoitajan vapaapäivien aikana hoidettavan hoito voidaan järjestää kotipalvelulla, päiväkeskuskäynneillä, palvelusetelillä, toimeksiantosopimukseen perustuvalla sijaishoidolla, lyhytaikaishoidolla laitoksessa tai palveluasumisessa.